חקר- ספרות- מספרים- בראי- החשיבה

 

תוכנית חסמב"ה

רציונאל התוכנית:

התוכנית נולדה מתוך הצורך לחבב את מקצוע המתמטיקה בקרב התלמידים ולעורר עניין והנאה בתחום דעת זה. התכנית מטפחת ביטחון אצל התלמידים כי ביכולתם להתמודד עם חידות מאתגרות.

התוכנית מפתחת תובנה מתמטית וחוש למספרים בקרב התלמידים. התובנה תהפוך לחלק מהתרבות המתמטית בבית הספר. התלמידים ישתמשו בשפה המתמטית בפתרון החידות וכשגרת הלימודים.

התכנית נותנת מענה לכל תלמידי ביה"ס שמתמודדים עם החידות בכתות וכן לתלמידים מצטיינים., שהם ועדת ההיגוי.

 


מבנה התוכנית:

פעם בשבוע נפגשים 5-6 תלמידים ע"ח המפגשים הפרטניים משכבת ד' ו-ו' והם ועדת ההיגוי של התכנית.

ועדת ההיגוי אחראית על כתיבת החידות והתאמתם לשכבת הגיל המתאימה. ועדת היגוי בודקת את תוצאות החידות לאחר ששוגררו בכיתות.

שגרירי חסמב"ה:

בכל יום ראשון בבוקר שגרירי חסמב"ה משגררים את החידה בכיתות, לכל כיתה את החידה המתאימה.

כל מחנכת/ מורה למתמטיקה בכיתה פותרת את חידת חסמב"ה עם התלמידים במהלך אותו שבוע בה מתפרסמת החידה.

בסוף היום מגיעים השגרירים לכיתה: התלמידים שפתרו את החידה משלשלים את התשובות לתוך תיבת חסמב"ה הנמצאת בכניסה לביה"ס.

מפרסמי חסמב"ה:

בכל יום שישי בכינוס הבית ספרי מפרסמי החידה מפרסמים שמות התלמידים שפתרו נכון את החידה. 

  • התלמיד שפתר נכון, מקבל תעודת חסמב"ה. 
  • תלמיד שצבר עשר תעודות חסמב"ה מקבל מדלייה.